Luxors kultmodell MP 410 från 61. Denna modell hamnade högt upp på alla tester av bandspelare.