I Landskrona bor en herre vid namn Leif Löfberg som är lika stollig som jag.
Han samlar också transistorradio från samma tidsepok .

Här presenterar jag honom och hans samling i tidstypisk miljö.